කවදාද හොද?

     අවුරුද්දත් කිට්ටු වේගෙන එනව, ඒත් මෙවර සයිබර් සිහින බක්මහ උළෙල ගැන කිසිම ආරංචියක් නැත්තෙ ඇයි කියල ඔයාල බලනවා ඇති.මේ කියන්න යන්නෙ ඒ ගැන තමයි.මේ වන විටත් සංවිධායක මණ්ඩලය බක්මහ උළෙලට අවශ්‍ය කටයුතු සූදානම් කරමින් පවතිනවා.පසුගිය බක්මහ උළෙලවල් වලදී බක්මහ උළෙල පවත්වන දිනය සංවිධායක මණ්ඩලය තීරණය කලත්, මෙවර පොඩි වෙනසකටත් එක්ක බක්මහ උළෙල පවත්වන දිනය තීරණය කරන්න අවස්ථාව ඔයාලට දෙනවා.ඔයාලට කරන්න තියෙන්නෙ බොහොම පහසු දෙයක්, පහල තියන ෆෝම් එකේ බක්මහ උළෙල පැවැත්වීමට වඩාත් සුදුසුයි කියල ඔයාලට හිතෙන දිනය තෝරා සබ්මිට් කරන්න.


       ඒ වාගේම තවත් කිවයතු තවත් දෙයක් තියනවා, බක්මහ උලෙල සදහා ත්‍යාග වලින් හෝ මුල්‍යමය අනුග්‍රහයක් ලබාදීමට ඔබ කැමතිනම් ඒ පිළිබද සංවිධායක මණ්ඩලය දැනුවත් කිරීම සදහා cybernewyearfestival2011@gmail.com යන අපගේ විද්යුත් ලිපිනය භාවිතා කරන්න.
 එහෙනම් සයිබර් සිහින බක්මහ උළෙල පිළිබද අලුත්ම විස්තර සමගින් ඉක්මණින්ම හමුවෙමු.

1 comments:

Raj said...

මගුලයි....

Post a Comment

Back to Top